Szkody rzeczowe

Jakie szkody rzeczowe są przez nas przyjmowane do prowadzenia?

WYŁĄCZNIE USZKODZONE POJAZDY

Uzyskujemy dopłaty za uszkodzony pojazd z polisy OC. Wiek auta nie może przekraczać 10 lat - liczone od daty szkody. Możemy się cofnąć 3 lata wstecz.

Skupujemy szkody komunikacyjne z OC sprawcy.

 

         Z naszego doświadczenia wynika, że każda wypłata odszkodowania za uszkodzony pojazd, jest zaniożona, o minimum 50% co oznacza, że drugie tyle  jest jeszcze do uzyskania. Zaniżanie wysokości odszkodowania to proceder  stosowany nagminnie!

Zajmujemy się każdą szkodą rzeczową, której wartość sporu przekracza 1500 PLN (mówimy o szkodach rzeczowych komunikacyjnych z polisy OC sprawcy)

Poprowadzimy tylko takie sprawy, w których Klient lub Jego poprzedni pełnomocnik nie poradzili sobie z uzyskaniem należnego świadczenia z Towarzystwa Ubezpieczeniowego (nie zajmiemy się zatem sprawami bezpośrednio po zdarzeniu, w których Klient jeszcze nie podjął żadnych kroków prawnych).

Jakie dokumenty należy skompletować?

- kosztorys szkody oraz decyzję o przyznaniu odszkodowania.

(wystarczy wysłać te dokumenty drogą mailową na d.skoczek@euco.pl) 

 Bezpłatnie zweryfikujemy, czy jest jeszcze coś do uzyskania.


Jeśli poszkodowany nie zgadza się z wysokością odszkodowania wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe na podstawie sporządzonej  kalkulacji, zwracamy uwagę, że Europejskie Centrum Odszkodowań posiada wszelkie specjalistyczne programy do wykonywania kalkulacji. 

 

 Specjaliści z EuCO wykonają porównawczą kalkulację (GRATIS) i na jej podstawie, ocenią o ile TU zaniżyło odszkodowanie. W większości przypadków ( aż 90%  ) okazuje się, że ubezpieczyciel sprawcy zaniżył odszkodowanie i to znacznie! W takiej sytuacji jeżeli, różnica wyniesie min. 1500 zł pomiędzy wartością świadczenia przyznanego przez TU a wartością świadczenia, jakie powinien otrzymać poszkodowany - Europejskie Centrum Odszkodowań zajmie się taką sprawą.

3. Jaki jest okres przedawnienia się szkód rzeczowych?

Przedawnienie w takich sprawach wynosi ZAWSZE 3 LATA od daty powzięcia informacji o zdarzeniu, czyli niemal zawsze od daty samego zdarzenia.
 
4. Co z utraconą wartością rynkową pojazdu? (UWRP)

  W przypadku, jeżeli w kolizji pojazd został uszkodzony, a w następstwie tego doszło do utraty jego wartości rynkowej, poszkodowany może wystąpić do Ubezpieczyciela sprawcy szkody z roszczeniem z tego tytułu tzn. utraty wartości handlowej auta. Zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego, po stronie zobowiązanego występuje obowiązek pełnej kompensaty szkody. Oznacza to, że kwota odszkodowania zawierać powinna zarówno koszt naprawy pojazdu, jak i kwotę odzwierciedlającą utraconą wartość handlową pojazdu. Zawsze, gdy poszkodowany domaga się wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej należy określić konkretną kwotę, która ma stanowić rekompensatę. Jest to niezwykle trudne dla samego poszkodowanego. W praktyce najczęściej (nie zawsze) stosuje się więc Instrukcję przygotowaną przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych Ekspertmot. Od dnia 12 lutego 2009 roku, Stowarzyszenie Ekspertmot wprowadziło nowe, bardziej korzystne dla poszkodowanych zasady określania rynkowego ubytku wartości pojazdów. W Instrukcji wprowadzono m.in. zapisy mówiące wprost, iż rynkowy ubytek wartości szacuje się dla pojazdów, utrzymanych w dobrym stanie technicznym, o okresie eksploatacji do sześciu lat. Zmiana treści Instrukcji została wprowadzona m.in. w związku z wystąpieniem Rzecznika Ubezpieczonych z czerwca 2008 r. do Stowarzyszenia, w którym to Rzecznik Ubezpieczonych wskazał na kilka ważnych problemów ograniczających prawo poszkodowanych do otrzymania odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu po wypadku. Między innymi roszczenie tytułem utraconej wartości handlowej pojazdu jest przedmiotem starań Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ze strony TU sprawcy zdarzenia.

5. Ile może trwać likwidacja szkody rzeczowej?

Podobnie jak w przypadku szkód osobowych nie możemy udzielić jednoznacznej odpowiedzi na temat przewidywanego okresu prowadzenia sprawy. Podejmowane przez nas działania mają na celu jak najszybsze uzyskanie należnego Poszkodowanym odszkodowania, jednakże składanie jakichkolwiek obietnic w zakresie terminu ostatecznego zakończenia sprawy nie będzie wiarygodne. Wszystko jest uzależnione od dokumentacji, jaką przedstawi Poszkodowany. W każdym przypadku jednak należy brać pod uwagę fakt, iż może zaistnieć konieczność skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku decyzji odmownej wydanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń.